เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

EB19
EB19

03 เม.ย. 2562 0 6

กลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล

EB 7
EB 7

25 มี.ค. 2562 0 8

รายงานการประชุม http: www ktbhos go th ktbhos datas file 1553484547 pdf

EB 8
EB 8

25 มี.ค. 2562 0 23

รายงานการประชุมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ http: www ktbhos go th ktbhos datas file 1553484506 pdf กิจกรรม เครือข่ายบริการสุขภาพ http: www ktbh

EB 1
EB 1

25 มี.ค. 2562 0 54

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ ศ 2561 http: www ktbhos go th ktbhos datas file 1553494406 pdf

EB 26
EB 26

25 มี.ค. 2562 0 25

แผ่นพับ โรงพยาบาล http: www ktbhos go th ktbhos datas file 1553424040 pdf

EB 25
EB 25

03 เม.ย. 2562 0 12

บันทึกขออนุม้ติเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ 2 กรอบแนวทางการตรจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการ

EB 23
EB 23

25 มี.ค. 2562 0 24

บันทึกขออนุญาตนำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตฯขึ้นเว็บไซต์ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ภาพ Prin sceen แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤต

EB 22
EB 22

03 เม.ย. 2562 0 10

รายฃื่อผู้เข้าประชุม http: www ktbhos go th ktbhos datas file 1554257458 pdf

EB 21
EB 21

03 เม.ย. 2562 0 16

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20
EB 20

02 เม.ย. 2562 0 27

บันทึกขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ http: www ktbhos go th ktbhos datas file 1554194408 pdf

EB 17
EB 17

02 เม.ย. 2562 0 15

คู่มือ ปฏิบัติงานการับเรื่องร้องเรียนทุจริตร http: www ktbhos go th ktbhos datas file 1553338609 pdf

^