เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

18 ก.ค. 2562 0 2

ประกาศประกวดราคา จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อประจำปี งบประมาณ พ ศ 2563http: www ktbhos go th ktbhos datas file 1563435580 pdf

EB 7
EB 7

25 มี.ค. 2562 0 23

รายงานการประชุม http: www ktbhos go th ktbhos datas file 1553484547 pdf

EB 18
EB 18

25 มี.ค. 2562 0 33

ภาพถ่ายประกอบ

EB 24
EB 24

28 มิ.ย. 2562 0 8

รายงานผลและกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ http: www ktbhos go th ktbhos datas file 1561687609 pdf แบบฟอร็มก

EB 11
EB 11

27 มิ.ย. 2562 0 22

รายงานผลการดำเนินงานตาม PA KPI กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 http: www ktbhos go th ktbhos datas file 1561606328 pdf หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่

EB 14
EB 14

25 มี.ค. 2562 0 66

ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน http: www ktbhos go th ktbhos datas file 1553482023 pdf แบบรับรองการกดำเนินตามหลักเกณฑ์ http: www

EB12
EB12

27 มิ.ย. 2562 0 18

http: www ktbhos go th ktbhos datas file 1561628484 pdf

EB10
EB10

25 มี.ค. 2562 0 30

เผยแพร่แผน http: www ktbhos go th ktbhos datas file 1553486905 pdf

EB 16
EB 16

24 มี.ค. 2562 0 45

คู่มือ ปฏิบัติงานการับเรื่องร้องเรียนทุจริตร http: www ktbhos go th ktbhos datas file 1553338609 pdf

^